UDSTILLING *03

Mattia Maso & Ari Prasetya

I denne udstilling kombinerer Mattia Maso og Ari Prasetya deres kunstværker med hinanden. Mattia arbejder med skulpturer og Ari med møbler, denne kombination bliver kreeret for at vise en mere organisk måde at udstille møbler på.

Materialevis for de to kunstner, er det hyppigst udarbejdet i modstridende verdner; plast og metal. Relationen mellem de to kunstner bliver tættere i arbejdsfasen, mens der samtidig bliver gennemskåret i den funktionelle tilblivelse af objektet.

De to vidt forskellige materialer ligner at de gror og genererer inde i hinanden. De udformer sig som skulpturelle massive objekter, der forvandler rummet i det miljø, de bliver sat ind i.

@marblesscph

@arriprrasetya

 

EXHIBITION*03

Mattia Maso & Ari Prasetya are combining their artwork. Mattia is working with sculptures and Ari with furniture, this combination will be a creation of a more organic way to showcase furniture.

Materially speaking, the two frequent decidedly opposite worlds, plaster and metal. The relationship between the two artists get closer in the labor phase but fully intersects in that of the functional development of the object.
the two very different materials seem to grow and generate one inside the other. Forming a sculptural, massive objects that definitely shapes the space in the environment where they are located.

@arriprrasetya

 

 

  • Kunstner(e)

    Mattia Maso, Ari Prasetya

  • Dato

    26/11-21/12