UDSTILLING*10

Kay Yoon & Thea Djurhuus

Vi er virkelig spændte på at vise jer denne udstilling.

I denne udstillingen har vi sammensat Kay Yoon and Thea Djuurhuus praksisser. Begge kunstner arbejder i deres undersøgelse med organiske former i et Sci-fi univers. Thea og Kay har aldrig før mødt hinanden, men gennem Zoom møder har de sammenarbejdet sig frem til denne udstilling. Så hvad du kommer til at se, er en velkonstrueret installation fra de to kunstner.

Kay Yoon arbejder med forskellige medier, primært skulpturer og installation, men også tegninger, performances og medie kunst.

Hendes multidisciplinære praksis har grundlag i konceptuel kunst og fokuserer sig omkring refleksioner af rumlige design koncepter og absurditeten der fremkommer i deres interaktion med naturlige rum og materialer. I en søgen af bedre at kunne forstå de kontemporærer/samtidens omgivelser, låner hun ofte sit sprog fra naturen og minderne fra hendes kulturelle oplevelsers formet i et miks af traditioner, konservatisme, selv-censur og pop kultur. Gennem disse oplevelser, samler hun paradoksale dynamikker af deres relationer til vores kroppe og legende transcenderer dem ind til hendes minimalistiske og ofte forbløffende/uforklarlig æstetik.

Kay Yoon studerer på hendes sidste semester af hendes kandidat grad på skulptur afdelingen på Kunstakademiet i München under professor Alexandra Bircken. Hun har tidligere studeret medie kunst på Kunstakademiet i Leipzig og skulptur på Kunstakademiet i Nuremberg under professor Michael Sailstorfer og professor Ottmar Hörl.

Hendes værker er blevet udstillet på international plan, her iblandt på CICA Museum i Seoul (2017), PrimaKunst I Stadtgalerie Kiel (2018), The Art Foundation Athen (2019), AO Kunstalle Leipzig (2019), Baumwollspinnerei Leipzig (2020), Kunstpavillon München (2021), Projektraum 145 Berlin (2021) og hendes seneste solo udstillinger var på 4D Projektrau BBk Leipzig (2021) og Sic! Elephanthouse Luzern (2021).

 

Thea Djurhuus arbejder primært med skulpturelt keramik.  Hendes værker omhandler intimitet som fysisk, men også relationel- både romantiske, venskabelige og familiære. Intime rum indeholder et paradoks da de er private, samt er de blevet politiseret af samfundet baseret på normative antagelser og idealer. Derfor kan intimitet også blive associeret med stor kompleksitet, udfordringer, angst, tvivl og skuffelse.

Djurhuus ser frem til at udforske både skrøbeligheden og styrken i riget af intimitet.

Thea Djurhuus afsluttet hendes BA i 2021 på Det Kongelige Akademi efter at have levet og studeret 3 år på Bornholm. Hun bor og arbejder til dagligt i København.

 

 

EXHIBITION*10

Kay Yoon & Thea Djurhuus

We are very excited for this exhibition.

We have put her together Kay Yoon and Thea Djurhuus. Both artists work and examine organic form in a sci-fi universe. Thea and Kay have never met each other before. They have collaborated on this exhibition through zoom meetings. So what you will see in this exhibition, is a well constructed installation from the two artists.

 

Kay Yoon works with various mediums, primarily in sculpture and installation, as well as drawing, performance, and media art. Her multidisciplinary practice is essentially grounded in conceptual art and revolves around the reflections on spatial design concepts and the absurdity that emerges in their interactions with natural spaces and materials. In a search of better understanding in the contemporary surroundings, she often borrows the language of nature and the reminisces of her cultural experiences shaped by a mixture of traditions, conservatism, self- censorship, and pop culture. Among these experiences, she gathers the paradoxical dynamics of their relations to our bodies and playfully transcends them into her minimalistic and often uncanny aesthetics.

 

Kay Yoon is currently enrolled in the last semester of the Diploma degree at Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Munich under Prof. Alexandra Bircken. She has previously studied Media Art at the Academy of Fine Art in Leipzig and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Nuremberg under Prof. Michael Sailstorfer and Prof. Ottmar Hörl.
Her works have been exhibited internationally, amongst others at CICA Museum in Seoul (2017), PrimaKunst in Stadtgalerie Kiel (2018), The Art Foundation Athens (2019), AO Kunsthalle Leipzig (2019), Baumwollspinnerei Leipzig (2020) Kunstpavillon München (2021) Projektraum 145 Berlin (2021) and her recent solo exhibitions at 4D Projektraum BBk Leipzig (2021) and Sic! Elephanthouse Luzern (2021) Sent from my iPhone

 

Thea Djurhuus works primarily with sculptural ceramics. Her work revolves around intimacy as physical, but also relational – both romantic, friendly and familiar. Intimate spaces hold a paradox as they are private, yet they are being extremely politicized by society based on normative assumptions or ideals. Thereby intimacy can also be associated with great complexity, challenges, anxiety, doubt or disappointment. Djurhuus is looking to explore both vulnerability and strength within the realm of intimacy.

Thea Djurhuus finished her BA in 2021 from the Royal Academy after living and studying 3 years at Bornholm. She is currently living and working in Copenhagen.

  • Kunstner(e)

    Kay Yoon, Thea Djurhuus

  • Dato

    03/06-14/06/2022