UDSTILLING*19

Om natten maner vi frem

25.11.22 – 10.12.22 Åbning 25.11.22 kl.17-22 Performance kl.18

I udstillingen Om natten maner vi frem mødes beskueren af to porte i udstillingsrummet. Porte kan fungere som afgræsninger eller inddelinger, og på den måde kan de referere til tanker om fordeling og formidling af viden. Værkerne i udstillingen er inspireret af opskrifter fra norske og danske sortebøger fra senmiddelalderen. Opskrifterne henviser eksempelvis til hvordan mennesker kan opnå fysisk overlegenhed, økonomisk velstand eller generel manipulering af kropslige tilstande. Med udgangspunkt i senmiddelalderens ekskludering af kvinder fra lærde og helbredende roller i samfundet, kan opskrifterne ses som et symbol på en slags gratis viden og omsorg, der kan true allerede etablerede sociale konstruktioner. I et forsøg på at aktivere værkerne i udstillingen, igennem både historiske og kontemporære elementer, er kunstnerduoen Switch Collective inviteret ind i udstillingsrummet for at udføre et omsorgsritual.

Amalie Vestergaard Olsen (f.1990) er en dansk kunstner bosat i Oslo. Hun er uddannet ved Kunstakademiet i Bergen, hvor hun tog sin mastergrad i 2020. Hun arbejder primært med tegning, tekst, installation og skulptur. Tematisk undersøger hendes værker ofte betydningen af arbejde, både historisk og som social konstruktion, med særligt fokus på kvinders arbejdsliv og tilknytning til omsorgssektoren.

Switch Collective er en queer kunstnerduo baseret i København, bestående af Frida Retz (f. 1997) og Didde Borup Larsen (f. 1997). Indenfor BDSM, som er dybt forankret i LGBTQIA+ miljøet, bruges termen «switch» om leg med skiftende roller og magtpositioner. I en generisk verden, hvor queerness må søge eksil, er Switch Collective et eskapistisk, syntetisk paradis og helvede, hvor alle patriarkalske roller er up for grabs.

 

EXHIBITION*19

 

Om natten maner vi frem

25.11.22 – 10.12.22 Opening 25.11.22 kl.17-22 Performance kl.18

In the exhibition Om natten maner vi frem, the viewer is met by two gates in the room. Gates can function as borders or separations; they can be a reference to how knowledge is shared and mediated. The artwork in the exhibition is inspired by recipes from Norwegian and Danish black books from the late Middle Ages. The recipes contain formulas of how people can achieve physical superiority, financial prosperity, or general manipulation of bodily conditions. Based on the late medieval exclusion of women from healing roles in society, the recipes can be seen as a symbol of free knowledge and care that can threaten established social constructions. To activate the artwork in the exhibition, through both historical and contemporary elements, the artist duo Switch Collective has been invited to perform a ritual of care.

Amalie Vestergaard Olsen (b.1990) is a Danish artist who lives in Oslo. She graduated from The Art Academy in Bergen in 2020 (MFA). She primally works with drawing, text, installation, and sculpture. Her work often explores the meaning of work, both historically and as a social construction, with a particular focus on women’s working life and its close connection to the healthcare sector.

Switch Collective is a queer artist couple consisting of Frida Retz (b.1997) and Didde Borup Larsen (b.1997), based in Copenhagen. Within BDSM, which is inevitably deeply rooted in the LGBTQIA+ environment, ”switch” is a term describing a shifting role between dominant and submissive. In a generic world, where queerness has to seek exile, Switch Collective is an escapist, synthetic paradise and hell, where all patriarchal roles are up for grabs.